Masseutskifting og asfaltering av 250 m2 hos fornøyd kunde i Nannestad . Her har vi også jevnet ut nivåforskjeller i hagen , og lagt ut hagejord så kunden får sådd gress til våren