SRK Byggentreprenør as etablerer gjerde for kunde i Oslo . Flinke snekkere i jobb. Her er det tidligere opparbeidet hagen, byttet ut masser og lagt ferdiggress .