Vi tilbyr saging og boring i betong

Skal du ha et hull til f.eks en trapp i en etasjeskiller i betong, eller et nytt kjellervindu,  kan SRK Byggentreprenør AS utføre jobben.

Betongsaging utføres som oftest i forbindelse med ombygging/ nybygg der det er behov for nye åpninger i betong, og murkonstruksjoner. Dette kan være åpninger for dører, vinduer, ventilasjonskanaler, rørgjennomføringer med mer.

Selve skjærings prosessen foregår med diamant sagblad. Det tilføres vann på sagbladet som kjøler ned og samtidig forhindrer støv. Det «brukte» kjølvannet suger vi opp med vannsuger. Denne metoden medfører lite støv og gir nøyaktige åpninger som krever lite etterarbeid.

Vi utfører all slags kjerneboring, fra små til relativt store hull.