Vi utfører alle slags typer riving, fra innvendig rensk til betong til store bygg, treverk eller betongkonstruksjoner.

SRK Byggentreprenør AS har en stor maskinpark med spesialverktøy for riving av betong.

Når vi river betong påser vi at vi tilfredsstiller miljøkrav samt at vi kildesorterer og leverer til godkjente mottak.

Eksempler på betongriving:

  • Riving av fundament
  • Riving av betonggulv
  • Riving av bygninger
  • Riving av trappekonstruksjoner
  • Riving av balkonger 
  • Riving av grunnmur